Jaarvergadering 14 november 2018

Na dat iedereen voor zien was van koffie/thee en een koek, opende de voorzitter, Jan Kemink de vergadering met een gedeelte uit het nieuwe dagboek van Lieuwe Jan van Dalen, n.a.v. Romeinen 10 vs 9 en ging daarna voor in gebed, alle aanwezigen werden van harte welkom geheten.

Verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd na de opmerking dat Trezo moet zijn Prezo.

Irmgard Lip stelt zich voor als nieuw bestuurslid, zij woont in Bilderdijk, en we zijn blij dat we nu ook een bestuurslid hebben die Bilderdijk kan vertegenwoordigen.

De Penningmeester geeft uitleg over de jaarcijfers van 2018, hij geeft aan dat door de ledenwerfacties ons ledental enigszins stijgt waardoor de inkomsten ook wat hoger uitvallen.

Henriette Jager meldt namens de kascommissie dat zij de jaarcijfers samen met Hilda Jager hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Ook geven beide dames aan ook volgend jaar samen wel weer de penningmeester willen controleren.

Kaylee Pluim is activiteiten begeleidster in Bilderdijk en zij heeft aangeboden dat zij zich, samen met Irmgard Lip, wil inspannen om de Vriendenkring in Bilderdijk te promoten. Er kwam een vraag uit de zaal wat de Vriendenkring zoal doet in Bilderdijk. De voorzitter geeft aan dat de bewoners al druk gebruik maken van de bus en dat Kaylee bezig is te inventariseren wat de behoeften zijn.

Tineke verteld dat we momenteel 123 leden hebben. Door de hoge leeftijd van de bewoners zijn er nogal veel mutaties, het zou mooi zijn dat de familie leden van de bewoners lid worden, ook zijn we bezig met het werven van leden in Bilderdijk.

Omdat Tineke de Weerd heeft aangegeven na 9 jaar het bestuur te willen verlaten wordt zij door de voorzitter hartelijk bedankt voor het vele werk wat zij in die jaren heeft gedaan voor de Vriendenkring en dus ook voor Olden Kinholt. De penningmeester biedt haar een mooie bos bloemen aan als dank voor de bewezen bestuursdiensten.

Jeanette Berkenbos, hoofd van Olden Kinholt meldt dat er afgelopen week een tussentijdse PREZO-audit is geweest, het resultaat was goed het keurmerk mag behouden blijven al zijn er altijd wel wat verbeter puntjes. Er is groen licht voor nieuwbouw, er ligt een programma van eisen en de voorbereidingen worden gemaakt.

PAUZE

Na de pauze kunnen we genieten van een presentatie over oud Hoogeveen door Thijs Leistra waarbij we onze herinneringen konden ophalen.

De voorzitter sluit de vergadering met dankgebed, waarna er nog gelegenheid is voor een hapje en een drankje.


Be Moes secretaris.