Jaarvergadering 14 november 2018

Na dat iedereen voor zien was van koffie/thee en een koek, opende de voorzitter, Jan Kemink de vergadering met een gedeelte uit het nieuwe dagboek van Liewe Jan van Dalen, en ging daarna voor in gebed, alle aanwezigen werden van harte welkom geheten.

Mededelingen: Dhr.Brand heeft zich afgemeld, maar deelt via de secretaris mee dat hij wil stoppen als vertrouwenspersoon en roept iedereen op om uit te zien naar iemand dit het zou willen overnemen.

Het verslag van de vergadering van 15-11-2017 is uitgedeeld , er waren geen vragen over.

De penningmeester geeft uitleg over de financien, en deze worden na het aanbrengen van een kleine correctie goedgekeurd.

Hilda Eleveld doet verslag namens de kascommissie en geeft aan dat de penningmeester alles goed op orde heeft. De voorzitter vraagt of dezelfde kommissie nog een jaar de kas wil controleren, en daar is positief gereageerd, dus Hilda Eleveld en Henriette Jager controleren ook voor het boekjaar 2018 de penningmeester.

Ledenadministratie: Tineke de Weerd geeft aan dat de ledenwerving moeilijk gaat, en om de vriendenkring in stand te houden moet het ledental wel op peil blijven , en we willen graag wat meer leden in Bilderdijk hebben. Een vraag uit de zaal of er ook een telefoon nummer op de folder kan komen.

Be Giethoorn is 15 jaar penningmeester geweest en hij heeft aangegeven te willen stoppen, de voorzitter bedankt hem voor het vele werk en overhandigt hem een bos bloemen. Gelukkig heeft Thijs Leistra zich beschikbaar gesteld om het stokje van Be over te nemen, hij wordt van harte welkom geheten in het bestuur.

Astrid Hendriks, hoofd van Bilderdijk deelt mee dat de zorg in Bilderdijk is overgenomen door Treant omdat de Zorgzaak zich heeft teruggetrokken. De nieuwbouw in Olden Kinholt wordt binnenkort opgestart, en volgende week gaan de Trezo keuringen in Bilderdijk en Olden Kinholt beginnen, en zij hopen weer het Gouden keurmerk te krijgen. Verder is Bilderdijk bezig met aanschaf van diverse fitnes toestellen.

Jan deelt nog mee dat de vriendenkring met de activiteiten begeleider in gesprek is over de aanschaf van een fiets labyrint.

Na de pauze geeft Be Moes een PowerPoint presentatie over oude Drentse woorden en gezegdes, wat bij de aanwezigen goed in de smaak viel, er was veel interactie.

Na een dankgebed door de voorzitter werd de officiele vergadering gesloten en kon er onder genot van een hapje en een drankje nog nagepraat worden.


Be Moes
secretaris