Het bestuur:


Jan Kemink voorzitter jankemink@gmail.com tel. 233050
Hanna Valk- Winckel secretaris valkum@hotmail.com tel. 06-239 872 70
Thijs Leistra penningmeester Thijs.leistra@planet.nl tel. 234989
Bé Meinen algemeen bestuurslid berendmeinen@hotmail.com tel. 06 110 441 55


Stichting Vriendenkring OldenKinholt / Bilderdijk
Kemperstraat 2
7901CB Hoogeveen

Bankrekening: NL97ABNA0426474252 Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk o.v.v. Vriend van Olden Kinholt / Bilderdijk.
Alvast bedankt.

Fiscaalnummer: 816651863

Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar.

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger, zonder vergoeding.

Beleid:
Ook in 2023 zullen wij reageren op vragen om ondersteuning vanuit Olden Kinholt en Bilderdijk voor zaken en activiteiten die niet uit het zorgbudget van het huis betaald kunnen worden.
Ook voor de exploitatie van de bus zullen wij weer zorgen.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK 41019322.
Wordt lid.