Het bestuur:


Jan Kemink voorzitter jkemink@ziggo.nl tel. 233050
Bé Moes secretaris bemoes@ziggo.nl tel. 269862
Thijs Leistra penningmeester Thijs.leistra@planet.nl tel. 234989
Tineke de Weerd ledenadministratie tedewe@hotmail.com tel. 273777
Irmgard Lip Irmgardlip@ziggo.nl


Stichting Vriendenkring 'Olden Kinholt'
Kemperstraat 2
7901CB Hoogeveen

Bankrekening: NL97ABNA0426474252 Stichting Vriendenkring Olden Kinholt
o.v.v. Vriend van Olden Kinholt.

Fiscaalnummer: 816651863

Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar.
Daarnaast vindt er elk jaar een ledenvergadering plaats.

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger, zonder vergoeding.

Beleid:
Ook in 2019 zullen wij reageren op vragen om ondersteuning vanuit Olden Kinholt voor zaken en activiteiten die niet uit het zorgbudget van het huis betaald kunnen worden.
Ook voor de exploitatie van de bus zullen wij weer zorgen.

De Stichting staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel in Meppel onder nummer S 19322.
Wordt lid.