Het bestuur:


Jan Kemink voorzitter jankemink@gmail.com tel. 06 4626 2000
Hanna Valk- Winckel secretaris valkum@hotmail.com tel. 06 2398 7270
Thijs Leistra penningmeester thijs.leistra@planet.nl tel. 06 4371 1649
Bé Meinen algemeen bestuurslid berendmeinen@hotmail.com tel. 06 1104 4155Stichting Vriendenkring OldenKinholt / Bilderdijk
Kemperstraat 2
7901CB Hoogeveen

Bankrekening: NL97ABNA0426474252 Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk o.v.v. Vriend van Olden Kinholt / Bilderdijk.
Jaarlijkse donaties van € 12,50 of meer en ook eenmalige giften zijn van harte welkom
Alvast bedankt.

Fiscaalnummer: 816651863

Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar.

Alle bestuursleden werken als vrijwilliger, zonder vergoeding.

Beleid:
Ook in 2024 en volgende jaren zullen wij reageren op vragen om ondersteuning vanuit Olden Kinholt en Bilderdijk voor zaken en activiteiten die niet uit het zorgbudget van het huis betaald kunnen worden.
Ook voor de exploitatie van de bus zullen wij weer zorgen.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK 41019322.
Wordt donateur.