Donateur worden

Draag de Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk een warm hart toe en wordt donateur. Voor € 12,50 per jaar maakt u bijzondere wensen van de bewoners waar.

Opgave:

U kunt zich opgeven door een briefje met uw naam, adres en de vermelding 'Opgave Vriendenkring Olden Kinholt/Bilderdijk' te sturen naar:

Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk
Kemperstraat 2
7901 CB Hoogeveen

of een briefje met uw naam, adres en de vermelding 'Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk' bij de balie achter te laten.

Opgaveformulier:

U kunt zich ook via het volgende formulier opgeven:

Naam:

Adres:

Postcode / Plaats:

E-mail adres:

eventueel telfoon:

Een eenmalige gift mag natuurlijk ook. U vergroot hiermee het woongenot van onze bewoners.

Bankrekening 42.64.74.252 ABN/AMRO bank Hoogeveen
IBAN NL97ABNA0426474252
t.n.v. Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk

Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Donateurs ontvangen één keer per jaar een nieuwsbrief waarin een vaste plaats is ingeruimd voor mededelingen vanuit het woonzorgcentra.