Lid worden

Draag de Stichting Vriendenkring Olden Kinholt een warm hart toe en wordt lid.
Voor € 12,50 per jaar maakt u bijzondere wensen van de bewoners waar.

Opgave:

U kunt zich opgeven door een briefje met uw naam, adres en de vermelding 'Opgave Vriendenkring Olden Kinholt' te sturen naar:

Stichting Vriendenkring 'Olden Kinholt'
Kemperstraat 2
7901 CB Hoogeveen

of een briefje met uw naam, adres en de vermelding 'Opgave Vriendenkring Olden Kinholt' bij de balie achter te laten.

Opgaveformulier:

U kunt zich ook via het volgende formulier opgeven:

Naam:

Adres:

Postcode / Plaats:

Een eenmalige gift mag natuurlijk ook. U vergroot hiermee het woongenot van onze bewoners.

Bankrekening 42.64.74.252 ABN/AMRO bank Hoogeveen
IBAN NL97ABNA0426474252
o.v.v. Vriend van Olden Kinholt

Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Leden ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief waarin een vaste plaats is ingeruimd voor mededelingen vanuit het woonzorgcentrum.
Daarnaast vindt er elk jaar een ledenvergadering plaats