Lid worden

Draag de Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk een warm hart toe en wordt lid.
Voor € 12,50 per jaar maakt u bijzondere wensen van de bewoners waar.

Opgave:

U kunt zich opgeven door een briefje met uw naam, adres en de vermelding 'Opgave Vriendenkring Olden Kinholt' te sturen naar:

Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk
Kemperstraat 2
7901 CB Hoogeveen

of een briefje met uw naam, adres en de vermelding 'Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk' bij de balie achter te laten.

Opgaveformulier:

U kunt zich ook via het volgende formulier opgeven:

//mailto:thijs.leistra@planet.nl

Naam:

Adres:

Postcode / Plaats:

Een eenmalige gift mag natuurlijk ook. U vergroot hiermee het woongenot van onze bewoners.

Bankrekening 42.64.74.252 ABN/AMRO bank Hoogeveen
IBAN NL97ABNA0426474252
t.n.v. Stichting Vriendenkring OldenKinholt/Bilderdijk

Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Leden ontvangen één keer per jaar een nieuwsbrief waarin een vaste plaats is ingeruimd voor mededelingen vanuit het woonzorgcentrum.
Daarnaast vindt er elk jaar een ledenvergadering plaats